هتل GEVORA

هتل GEVORA Sheikh Zayed Road Trade Centre Area,Next to Al Attar Tower, Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates

مشخصات

فاصله تا ...

 • Smoking Bay ۶۵۰متر
 • Al Kharzan Park ۱٫۴کیلومتر
 • Emaar Square ۱٫۵کیلومتر
 • Hareem Al Sultan Exhibition ۱٫۶کیلومتر
 • Burj Khalifa ۱٫۸کیلومتر
 • Green Planet Dubai ۱٫۸کیلومتر
 • State 88 ۱٫۹کیلومتر
 • The Dubai Fountain ۲کیلومتر
 • Xdubai Skatepark ۲٫۵کیلومتر
 • Bay Avenue Park ۲٫۶کیلومتر

مشخصات تماس

Sheikh Zayed Road Trade Centre Area,Next to Al Attar Tower, Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۵
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲