ال نیدو

El Nido

مشخصات شهر

کشور: فیلیپین
جمعیت: ۳۶ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۶۳
ساعت:

موقعیت