فلورانس

Florence

مشخصات شهر

کشور: ایتالیا
جمعیت: ۳۸۳ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۵۵
ساعت:

موقعیت