هوشی مین

Ho Chi Minh

مشخصات شهر

کشور: ویتنام
جمعیت: ۷ میلیون نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۸۴
ساعت: