ایگواسو

Iguazu

مشخصات شهر

کشور: برزیل
پیش شماره تلفن: ۰۰۵۴