پورتو

Porto

مشخصات شهر

کشور: پرتغال
جمعیت: ۲۳۱ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۳۵۱۲۲
ساعت:

موقعیت