رم

Rome

مشخصات شهر

کشور: ایتالیا
پیش شماره تلفن: ۰۶
ساعت: