ونکوور

Vancouver

مشخصات شهر

کشور: کانادا
جمعیت: ۶۰۳ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۱
ساعت:

موقعیت