کامبوج

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت: پنوم پن
زبان رسمی: زبان خمر، زبان فرانسوی
جمعیت: ۱۶٫۵ میلیون نفر
واحد پول: ریل (KHR)

موقعیت

قیمت ویزا: ۳۵ دلار