مکزیک

مشخصات کشور

قاره: آمریکا
پایتخت: مکزیکو سیتی
زبان رسمی: اسپانیایی (دوفاکتو)
جمعیت: ۱۲۶ میلیون نفر
واحد پول: پزو (MXN)

موقعیت