انگلیس

مشخصات کشور

قاره: اروپا
پایتخت: لندن
زبان رسمی: انگلیسی
جمعیت: ۶۷٫۳۳ میلیون نفر
واحد پول: پوند استرلینگ (GBP)

موقعیت