هتل BAR PEEPAL RESORT

هتل BAR PEEPAL RESORT Manimarga street no 28, Lakeside, 33700 Pokhara, Nepal

مشخصات

فاصله تا ...

 • Hallan Chok Camping Ground ۶۰۰متر
 • Fewa Boat Association ۱کیلومتر
 • Basundhara Park ۱٫۱کیلومتر
 • Komagane Friendship Park ۱٫۳کیلومتر
 • Martyrs Memorial Park ۱٫۴کیلومتر
 • Nepal Trust Open Land ۱٫۴کیلومتر
 • Sahid Memorial Park ۱٫۵کیلومتر
 • Bagaicha Park ۱٫۷کیلومتر
 • Annapurna Chowk Open Space ۱٫۸کیلومتر
 • International Mountain Museum ۳٫۲کیلومتر

مشخصات تماس

Manimarga street no 28, Lakeside, 33700 Pokhara, Nepal

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۲۳:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰