هتل CHER

هتل CHER Haciahmet Mahallesi, Kurtuluş Dere Cad, No 31 Beyoğlu, Beyoglu, 34590 Istanbul, Turkey

مشخصات

فاصله تا ...

 • Cicek Passage ۷۰۰متر
 • Taksim Square ۸۰۰متر
 • Pera Museum ۹۰۰متر
 • Museum of Innocence ۱٫۱کیلومتر
 • Istanbul Modern ۱٫۱کیلومتر
 • Tunnel Square ۱٫۳کیلومتر
 • Galata Tower ۱٫۶کیلومتر
 • Dolmabahce Clock Tower ۱٫۷کیلومتر
 • Dolmabahce Palace ۲کیلومتر
 • Topkapi Palace ۳٫۱کیلومتر

مشخصات تماس

Haciahmet Mahallesi, Kurtuluş Dere Cad, No 31 Beyoğlu, Beyoglu, 34590 Istanbul, Turkey

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۰۰:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰