هتل DOM HIMALAYA

هتل DOM HIMALAYA Paknajol Marg, Thamel, 44600 Kathmandu, Nepal

مشخصات

فاصله تا ...

 • Dhobi Churko Park ۲۰۰کیلومتر
 • Chibahal Public Park ۲۵۰کیلومتر
 • Thahity Chowk Park ۳۰۰کیلومتر
 • Citron Garden ۴۵۰کیلومتر
 • Bhurang Khel Park ۵۵۰کیلومتر
 • Garden of Dreams ۵۵۰کیلومتر
 • Ashoka Smriti Chaitya ۷۰۰کیلومتر
 • Ranipokhari ۸۰۰کیلومتر
 • Hanuman Dhoka ۹۰۰کیلومتر
 • Nasal Chowk ۹۰۰کیلومتر

مشخصات تماس

Paknajol Marg, Thamel, 44600 Kathmandu, Nepal

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۲:۰۰/۲۳:۳۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۰۶:۰۰/۱۲:۰۰