هتل DORA PERA

هتل DORA PERA Evliya Çelebi, Şimal Sk. No:14, 34500 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

مشخصات

فاصله تا ...

 • Istanbul Modern ۱۰۰متر
 • Tunnel Square ۲۰۰متر
 • Pera Museum ۳۵۰متر
 • Galata Tower ۵۰۰متر
 • Museum of Innocence ۶۵۰متر
 • Cicek Passage ۷۰۰متر
 • Galata Bridge ۱٫۱کیلومتر
 • Taksim Square ۱٫۴کیلومتر
 • Topkapi Palace ۲٫۲کیلومتر
 • Dolmabahce Clock Tower ۲٫۳کیلومتر

مشخصات تماس

Evliya Çelebi, Şimal Sk. No:14, 34500 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۰۰:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۰۰:۰۰/۱۲:۰۰