هتل ELEGANT

ELEGANT HOTEL Varketili 3, 2nd Microdistrict, Hotel elegant Tbilisi City, 0163, Georgia

مشخصات

فاصله تا ...

  • Botanic gardens ۲٫۵کیلومتر
  • Former Tramway-Trolleybus Depot Isani ۴٫۴کیلومتر
  • Mtatsminda Pantheon ۸کیلومتر
  • Queen Tamar Bridge ۸کیلومتر
  • Samaia Garden ۸کیلومتر
  • Betania Lift ۲۰کیلومتر
  • Varketili Metro Station ۱٫۹کیلومتر
  • Tbilisi International Airport ۵کیلومتر

مشخصات تماس

Varketili 3, 2nd Microdistrict, Hotel elegant Tbilisi City, 0163, Georgia

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲