هتل GREEN QUEEN

هتل GREEN QUEEN Pekini Street 36, Saburtalo, 0160 Tbilisi, Georgia

مشخصات

فاصله تا ...

 • Bikr pump tack hippo ۱٫۸کیلومتر
 • Piața Eroilor ۱٫۹کیلومتر
 • Queen Tamar Bridge ۱٫۹کیلومتر
 • Vake Park ۲٫۲کیلومتر
 • Parcul Vake ۲٫۳کیلومتر
 • GWP Georgian water and power ۲٫۷کیلومتر
 • Samaia Garden ۳کیلومتر
 • Tbilisi TV Broadcasting Tower ۳٫۷کیلومتر
 • Mtatsminda Pantheon ۳٫۸کیلومتر
 • 9 April Park ۴٫۱کیلومتر

مشخصات تماس

Pekini Street 36, Saburtalo, 0160 Tbilisi, Georgia

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۳۰