هتل IBIS BUDGET

هتل IBIS BUDGET 22 Giorgiy Akhvediani st, 0108 Tbilisi, Georgia

مشخصات

فاصله تا ...

 • Samaia Garden ۲۵۰متر
 • Piața Eroilor ۸۵۰متر
 • Queen Tamar Bridge ۱٫۱کیلومتر
 • Mtatsminda Pantheon ۱٫۲کیلومتر
 • Tbilisi TV Broadcasting Tower ۱٫۳کیلومتر
 • 9April Park ۱٫۳کیلومتر
 • Pushkin Park ۱٫۸کیلومتر
 • Piața Libertății ۱٫۸کیلومتر
 • GWP Georgian water and power ۲٫۱کیلومتر
 • Podul Păcii ۲٫۲کیلومتر

مشخصات تماس

22 Giorgiy Akhvediani st, 0108 Tbilisi, Georgia

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۵
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲