هتل LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG

هتل LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG 362, Samil-daero, Jung-gu, Jung-Gu, 04542 Seoul, South Korea

مشخصات

فاصله تا ...

 • Berlin Square ۱۵۰متر
 • T.um - SK Telecom Ubiquitous Museum ۲۵۰متر
 • Cheonggyecheon ۳۰۰متر
 • Tapgol Park ۵۰۰متر
 • Bosingak Pavilion ۵۰۰متر
 • Wongaksa Pagoda ۵۰۰متر
 • Alive Museum Insa-dong ۵۵۰متر
 • 3D Black Art Museum ۵۵۰متر
 • Jongno Tower ۶۰۰متر
 • Beautiful Tea Museum ۶۵۰متر

مشخصات تماس

362, Samil-daero, Jung-gu, Jung-Gu, 04542 Seoul, South Korea

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۵:۰۰/۲۳:۳۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰