هتل NINE

هتل NINE Naif street opposite al futtaim mosque Deira, Dubai, United Arab Emirates

مشخصات

فاصله تا ...

 • Nasser Square ۱کیلومتر
 • Muteena Jogging Park ۱٫۱کیلومتر
 • Al Bastakiya ۱٫۸کیلومتر
 • Dubai Museum ۲٫۱کیلومتر
 • Heritage Village ۲٫۲کیلومتر
 • Saeed Al Maktoum House ۲٫۴کیلومتر
 • Deira Clock Tower ۲٫۴کیلومتر
 • The Floating Bridge ۳٫۳کیلومتر
 • Creek Park ۴٫۱کیلومتر
 • Zabeel Park Playground ۴٫۷کیلومتر

مشخصات تماس

Naif street opposite al futtaim mosque Deira, Dubai, United Arab Emirates

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۲۳:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۰۶:۰۰/۱۲:۰۰