هتل THE DISTRICT BORACAY

هتل THE DISTRICT BORACAY Station 2 Barangay Balabag, Boracay Island, Malay, 5608 Aklan, Philippines

مشخصات

مشخصات تماس

Station 2 Barangay Balabag, Boracay Island, Malay, 5608 Aklan, Philippines

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲