هتل THE NEST

هتل THE NEST Abdülhak Hamit Caddesi No: 11 Taksim, Beyoglu, 34437 Istanbul, Turkey

مشخصات

فاصله تا ...

 • Taksim Square ۲۰۰متر
 • Cicek Passage ۷۰۰متر
 • Museum of Innocence ۹۵۰متر
 • Pera Museum ۱کیلومتر
 • Dolmabahce Clock Tower ۱٫۱کیلومتر
 • Istanbul Modern ۱٫۳کیلومتر
 • Dolmabahce Palace ۱٫۴کیلومتر
 • Galata Tower ۱٫۶کیلومتر
 • Maiden's Tower ۲٫۶کیلومتر
 • Topkapi Palace ۲٫۹کیلومتر

مشخصات تماس

Abdülhak Hamit Caddesi No: 11 Taksim, Beyoglu, 34437 Istanbul, Turkey

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۰۰:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰