هتل VICTORIA XIENGTHONG PALACE

هتل VICTORIA XIENGTHONG PALACE Kounxoau Road, Ban Phonehueng,Lao PDR, 01160 Luang Prabang, Laos

مشخصات

فاصله تا ...

  • ational Museum ۹۰۰متر
  • Traditional Arts and Ethnology Centre ۱٫۲کیلومتر
  • UXO Laos Visitor Center ۱٫۸کیلومتر
  • Chao Anouvong Monument ۱٫۸کیلومتر

مشخصات تماس

Kounxoau Road, Ban Phonehueng,Lao PDR, 01160 Luang Prabang, Laos

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲