بخارا

Bukhara

مشخصات شهر

کشور: ازبکستان
جمعیت: ۲۸۳ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۹۹۸۶۵
ساعت:

موقعیت