خجند

Khujand

مشخصات شهر

کشور: تاجیکستان
جمعیت: ۱۸۱ هزار نفر

موقعیت