تور تاجیکستان

تاجیکستان

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت: دوشنبه
زبان رسمی: فارسی تاجیکی
جمعیت: ۹ میلیون نفر
واحد پول: سامانی (TJS)

شهرهای مهم

موقعیت

قیمت ویزا: ۱۱۰ دلار