مورمانسک

Murmansk

مشخصات شهر

کشور: روسیه
جمعیت: ۳۱۱ هزار نفر
پیش شماره تلفن: ۰۰۷۸۱۵۲
ساعت:

موقعیت