ایگلوهای برفی

ایگلوهای برفی مورمانسک Serebryanskoye shosse, 49 km, 300 mt on the right side of Teriberka direction, 183036 Urochishe

مشخصات

مشخصات تماس

Serebryanskoye shosse, 49 km, 300 mt on the right side of Teriberka direction, 183036 Urochishe

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۵
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲