پرتغال

مشخصات کشور

قاره: اروپا
پایتخت: لیسبون
زبان رسمی: پرتغالی
جمعیت: ۱۰ میلیون نفر
واحد پول: یورو (€) (EUR)

شهرهای مهم

موقعیت