هتل ASIA GRAND

هتل ASIA GRAND Mirzo Tursunzoda Street 21/A, 734025 Dushanbe, Tajikistan

مشخصات

مشخصات تماس

Mirzo Tursunzoda Street 21/A, 734025 Dushanbe, Tajikistan

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰/۰۰:۰۰
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰/۲۰:۰۰